Presterekka i Bud/Hustad anneks

Bud/Hustad hørte i kirkelig til Akerø fram til 1755 og betjentes av en residerende kapellan eller visepastor. Den gamle hovedkirka, ei stavkirke, brann ned etter et lynnedslag i 1715

1432 Sira Sigurd Gauk
1460 Sira Nils Jonson
        - 1542 Sira Harald
1542 - 1572 Peder Andersen
1572 - 1601 Svend Hansen
1601 - 1621 Søren Andersen d. 1621
1621 - 1624 Just Mortensen død 1624
1624 - 1640 Jørgen Jensen
1640 - 1644 Hans (Johannes) Andersen Jentoft
1644 - 1668/69 Iver Olufsen Helt (ca. 1612 - 1668/69)
1669 - 1683 Niels Andersen Ring
1684 - 1706 Hans Johansen Pols
1706 - 1721 Peder Strøm
1721 - 1738 Erik Andersen Bredahl
1739 - 1741 Christian Jenssøn
1742 - 1769 Andreas Borch Munthe
1769 - 1783 Johan Daniel Fürstenberg
1785 - 1804 Ole Lie
1805 - 1809 Johan Christopher Lohman
1810 - 1823 Hans Bull Motzfeldt
1823 - 1827 Hans Didrichsen Kjeldahl
1828 - 1836 Ole Østvold
1826 - 1845 Ole Frost
1846 - 1868 Mathias Calmeyer Rode
1869 - 1874 Eiler Rosenvinge Kaurin
1875 - 1881 Knud Pedersen Kjelland
1882 - 1903 Wilhelm Kristian Kjelstrup
19+4 - 1911 Joakim Ege Kobro
1911 - 1916 Ludvig Olai Theodor
1917 - 1923 Severin Kristofersen Eikrem
1926 - 1932 Hans Bauge
1932 - 1952 Lars Høiseth