<<

Personer Slekt  Gard og slekt Skatt/folketelling  Kirkebøker Molde i krigstid
Branntakster  Artikler Eiendommer Andres Plytt Diverse

Velkommen 

til disse nettsidene med en del lokalhistorisk stoff , - i hovedsak om personer - med tilknytning til Molde og Romsdalen - og litt om deres liv og levnet slik de kan oppleves gjennom kildene. 

Dette er et nettsted under stadig utvikling og inneholder nok mange feil. Mange hevder at alt som offentliggjøres skal kontrolleres og kvalitetssikres. Til en viss grad kan en vel si seg enig i det. Men Internett synes å ligge svært godt til rette for prosesser - ikke bare for sluttprodukt. 

Disse sidene er ikke noe sluttprodukt - heller en metode for å luke ut feil og arbeide seg frem mot noe som kan gi et mest mulig sannferdig bilde - med andre ord - en prosess. 

Og feil og tomrom er det mange av i Romsdals - genealogien. Dette til tross for at mange ildsjeler har har gjort en stor og fortjenstfull innsats for å få frem fakta. Et godt eksempel er postmester Jens Collin. Gjennom et grundig og nitidig arbeid har han samlet en utrolig mengde personal- biografiske opptegnelser, hovedsaklig fra Molde og omliggende distrikter. 


Verdifulle kilder


Feilkilder:

  • Mye av stoffet er vanskelig å lese, f. eks. Collin skrift er så lita at du må sitte med lupe for å tyde den, og ofte er den vanskelig å lese. 

  • Direkte avskriftsfeil

  • Feil i kildene, og ikke bare på nettet, men i seriøse kilder som Molde bys historie-

  • Feiltolkning av informasjonsbitene i kildeneIver Andersen med familie


Prester i Bud

Gamle dokument

Gamle diplom

Etterlysninger fra min mormors album

Norske studenter i København 1592-1611

Borgerskap i Bergen 1600-1751 - Romsdal

Ole Olsen Helt d. e.


Til venstre ser vi Ole Olsen Helt d.e.. Utsnitt fra maleri i Bergen Museum. Avfotografering Hans Davanger.

Familien holdt bl.a til på Nordmøre og Bud i Romsdal. Særlig barna til sønnen hr. Iver til Bud har etterkommere i Romsdal.

Hvem var Jens Jensen i Molde?

Jens Jensen var trolig av slekten Friis. I allefall blir han omtalt med det navnet i listen over "Husmænd" som bor på  Molde . Han var muligens i slekt med  Jacob Friis som arver "Jens Jensens Gaard"  av  sal. Johanne oc Ingeborrig Jensdøttre, dvs. Jens Jensens døtre med Maritte Jorisdatter Non. I Molde synes det bare å være to kandidater Jacob Friis, nemlig Jacob Ottosen Friis som hadde ei søster med samme navn som ene datter til Jens Jensen (Friis), Johanne(a) og sorenskriver Jacob Friis.

Maritte Jorrisdatter Non hadde en søster Margrete, som var gift med Aage Aagesen, sønn av Aage Hansen og Synnøve Audunsdatter. Disse to søstrene er i nesten all lokalhistorisk litteratur blitt blandet sammen - og kalt Maritte.  


Familien Johnston Scot og Molde

John Johnston Scot var en av de mange utlendingene som slo seg ned på Molde Ladested på 1600-tallet med trelasthandel og et sted  i vekst som virket tillokkende på mange utlendinger. Du kan lese mer om denne familien som giftet seg inn etablerte norske familier. 


Moldesangens forfatter Palle Dørum


Adjunkt Dørum med familie, bilde tatt i Molde 1864. Fra venstre: Johanne, Olaf, Palle, Halvard,  Helene, Gotfred, Karen Elisabeth og Marie. (Eier: Helene Durham, Canada). 

Det lever i dag mange etterkommere etter Palle, men ingen i Norge. Den eneste av barna som giftet  seg og fikk barn, var Hallvard. Han gikk til sjøs i ung alder og havnet til slutt i Canada. Der forandret han navnet Dørum til Durham. 


Aktuelle lenker

Brodahl: Trøndersk personalhistorie register v/ Lars Steinar Hansen
Digitalarkivet
Disnorge
Norsk slektshistorisk forening
Kirkebøker på nett
Riksarkivet

Vigerust Nett

FamilySearch
Bjørn Jonson Dale
Dokumentasjonsprosjektet
Lokalhistorik ressursside
ETC samling Kristiansund
Romsdalsmuseet  
Romsdal sogelag
Castle Garden
Ravn - ætta
Jordmorskolen
Erling Hagerup


Startsiden
Budstikka
Træff
Norsk Tipping
Sisik.net
 

Har prøvd å få til ei oversikt over folk i Eid i Romsdal som levde på 1500-tallet. Foreløpig er Karl Myskjas bygdebok for Eid brukt som hovedkilde. Under utlegging.

Eidfolk1500-tallet

Siste: Skipper Søren Mørk, skifte etter ham og hans 2 koner 

Munch, men her støtte eg på uventa vansker- det synes å være litt av hvert å greie ut om denne(disse) slekta (-ene). Her har skjedd en del sammenblandinger av personer - regner med det er en del feil i oppsettet på sidene her - men håper å få nok oversikt il å rette feila.

Familien Jalles som kom til Molde siste halvdel av 1700-tallet.

 Morten Andersen Lyng, hanselsmann og hospitalforstander i Molde fram til midten av 1700-tallet. Inngiftet i 1/ Cimber -  og 2/ Testman/Holthe - slekten 

Nå er også folketelling 1701 for Romsdal lagt ut, men ikke kontrollest ennå., videre Ole Amundsen Løche..

Hay Luytkis (oftest skrevet Løchessøn) Hindlopen som var handelsmann på fiskeværet Bud og gift med Maren Christensdatter (Morsing) enke etter Henrich Johansen Suers og datter av utliggerborger til Trondhjem Christen Pofuelsen (Morsing).

Under innlegging: Tolleren Hans Myhre og skiftet etter Johan Myhre.

Powell River

Celebration of the 100th anniversary of Norway's independence from Sweden

More ....

Andre verdenkrig i Molde

 Romsdals Budstikke  har presentert er rekke bilder og artikler av stor lokalhistorisk interesse. Her er noen smakebiter.

Andre verdenskrig

Skuteregister for Molde


Moldegaards Prøve

Opplysninger om skuter i Molde blir etter hvert ført inn her. Hovedkilde er "Skuteregister for Molde 1744 - 1919" utarbeidet av Signy Jakobsen 1977.

Mer.om skutene...

Kobberverket på Smøla

Kobberkjele.jpg (5207 byte)  I begynnelsen av 1700-tallet var det oppgangstider for våre kobberverk, særlig gikk driften på Røros og Meldal godt. I hele landet gikk det en skjerpefeber. Ute på Smøla ble det funnet kopperholdig malm i utmarka på gården Skjelberg.

Les mer om Smøla Kobberverket...